จีดีพีที่แท้จริงหดตัวร้อยละ 0.2 อันเป็นผลตลอดจนผู้แทนภาคเอกชน สหภาพแรงงาน ภาคประชาสังคม

 จีดีพีที่แท้จริงหดตัวร้อยละ 0.2 อันเป็นผลตลอดจนผู้แทนภาคเอกชน สหภาพแรงงาน ภาคประชาสังคม

“การพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคในชาดในปี 2551 ถูกครอบงำโดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ การขยายตัวทางการคลังขนาดใหญ่ และการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ จีดีพีที่แท้จริงหดตัวร้อยละ 0.2 อันเป็นผลมาจากการลดลงของการผลิตน้ำมันและกิจกรรมที่ไม่ใช่น้ำมันที่ซบเซาหลังจากกลุ่มกบฏโจมตีเมืองหลวงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ รายได้จากน้ำมันที่สูงส่งผลให้รายจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะรายจ่ายฝ่ายทุน และการขาดดุลทางการคลังขั้นต้นที่ไม่ใช่น้ำมันเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 29 ของ GDP 

ที่ไม่ใช่น้ำมัน ซึ่งสูงกว่าระดับที่ต่ำเพียงหลักเดียวอย่างยั่งยืน

อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.3 ตามราคาอาหารที่เพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นดุลการชำระเงินแข็งแกร่งขึ้นและทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 4.8 เดือนของการนำเข้าสินค้าและบริการ“ชาดได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลกโดยส่วนใหญ่มาจากราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างรวดเร็ว รายได้จากน้ำมันซึ่งคิดเป็น ¾ ของรายได้ทางการคลังในประเทศในช่วงปี 2549-51

คาดว่าจะลดลงจากประมาณร้อยละ 38 ของ GDP ที่ไม่ใช่น้ำมันในปี 2551 เหลือเพียงร้อยละ 4 ของ GDP ที่ไม่ใช่น้ำมันในปี 2552 เนื่องจากการลดลงของราคาน้ำมัน และการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีน้ำมันที่นำมาใช้ในปี 2551 GDP ที่ไม่ใช่น้ำมันจริงคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 3 ในปี 2552 โดยได้แรงหนุนจากบริการ การเก็บเกี่ยวที่ดีขึ้นคาดว่าจะลดอัตราเงินเฟ้อลงเหลือประมาณร้อยละ 4 ในปี 2552 การลดลงของราคาน้ำมันจะทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดทรุดโทรมลงอย่างมาก ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากการถอนทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ

“จากเบื้องหลังนี้ รัฐบาลและภารกิจได้เริ่มหารือเกี่ยวกับโครงการตรวจสอบโดยพนักงานใหม่

สำหรับช่วงเดือนเมษายนถึงตุลาคม 2552 รากฐานที่สำคัญของโครงการนี้คือการจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับปี 2552 อย่างละเอียด เนื่องจากรายได้จากน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็ว ในปี 2552 และราคาน้ำมันที่คาดว่าจะฟื้นตัวอย่างช้าๆ ในปี 2553 และต่อๆ ไป องค์ประกอบที่สำคัญของงบประมาณนี้ควรเป็นการปรับระยะของการใช้จ่ายด้านการลงทุนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า 

เพื่อดำเนินการโครงการจำนวนมากที่ได้เริ่มไปแล้วให้เสร็จสิ้น ซึ่งจะต้องมีการรวมโครงการที่กำลังดำเนินการทั้งหมดไว้ในงบประมาณอย่างละเอียดถี่ถ้วน การเลื่อนโครงการใหม่ไปยังปีต่อๆ ไป และการดำเนินการเฉพาะโครงการที่มีการจัดสรรงบประมาณ งบประมาณเสริมควรมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่น้ำมัน ลดค่าใช้จ่ายในพื้นที่ที่ไม่สำคัญสำหรับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

เพื่อการลดความยากจน และใช้แหล่งเงินทุนที่มีอยู่โดยคำนึงถึงแนวโน้มงบประมาณที่ตึงตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอย่างเหมาะสม การอภิปรายจะดำเนินต่อไปในระหว่างการประชุม IMF และ World Bank Spring ที่กำลังจะมีขึ้นในกรุงวอชิงตัน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2552

credit : princlkipe8.info
easywm.net
vanityaddict.com
typakiv.net
sekacka.info
lagauledechoisyleroi.net
plusenplus.net
dekrippelkiefern.com
jimwilkenministries.org
chagallkorea.com